Edge Technology

CAM programmen utvecklas av Hexagon Manufacturing Intelligence som är världens största CAM-leverantör. Från dem har vi produkterna EDGECAM, WORKNC, WORKXPLORE samt NCSIMUL.

Lagerautomater levereras av SupplyPoint Systems en av världens ledande leverantörer av lagerautomater för små och medelstora artiklar. Från dem har vi produkterna 28Level, Rotopoint samt LID och ECTC.
De läkemedelsautomater vi levererar till sjukhus och vårdinrättningar i Sverige kommer från TouchPoint Medical.

Produkterna som våra leverantörer utvecklar är under ständig utveckling. CAM programmen vi levererar uppdateras regelbundet och vid två tillfällen per år levereras en komplett ny programvara. En utveckling som är helt nödvändig med tanke på den utveckling som sker inom verktyg, metoder och maskiner.

Sedan starten 1997 har vi som verksamhet vuxit och är numera en av de ledande leverantörerna i Sverige inom våra verksamhetsområden. Fler än 700 företag offentliga organisationer från norr till söder använder våra lösningar för att säkerställa effektiv och lönsam produktion.

I de förbättringar våra lösningar ger märks framförallt ökad produktion i verktygsmaskiner och mer rationellt intern logistik och lagerhållning. Inom lagerhållning har vi installerat lagerautomater på ett flertal sjukhus för säker hantering av läkemedel.

De lösningar vi levererar tillsammans med vår kunnande bidrar till att produktion och tillverkning kan bedrivas med god lönsamhet i Sverige. När vi hjälper användare att utveckla metoder och processer ger vi dem samtidigt ökad konkurrenskraft. Ett mycket viktigt arbete inte minst inom industrin som i allt högre utsträckning utsatts för konkurrens från en global marknad.

I takt med ökad medvetenhet om hur vi människor på olika sätt påverkar miljön ökar betydelsen och vikten av att kunna bedriva lönsam och effektiv tillverkning så lokalt som möjligt. Kan vi på något sätt få företag att behålla tillverkning i Sverige istället för att flytta till annat land menar vi att vi alla tjänar på det.

Vi arbetar med investeringar i första hand inom CAM (Computer aided manufacturing) program samt lagerlösningar som företag och offentliga verksamheter gör för att skapa ökat utrymme för lönsamhet.

Besök vår hemsida

Kontakta oss
Telefon: 0224-370 50
info@edgetech.se

Kontaktpersoner

Pierre Holmström
Säljare Södra Sverige
Kontakta mig

 

Johan Sjölund
Säljare Norra Sverige
Kontakta mig

 

Kategori

Välkommen till Edge Expo 2023!

EDGECAM på 3 minuter

Vad är EDGECAM? Vad använder man det till? Vi besvarar dessa frågor samt mycket mer. För mer information besök vår hemsida kring EDGECAM

Läs mer

EDGECAM fräsning

I denna video får ni se ett axplock av de funktioner som finns i EDGECAM´s standard nivå. Allt ifrån solidhantering, setup i maskinen, automatiserad beredning, manuell beredning, maskinsimulering och tillslut generering av NC-Kod.

Vill du och ditt företag få en anpassad presentation av våra produkter så vänlige kontakta oss via knappen LÄS MER

Läs mer

EDGECAM svarvning

I denna video får ni se ett axplock av de funktioner som finns i EDGECAM´s standard nivå. Allt ifrån solidhantering, setup i maskinen, automatiserad beredning, manuell beredning, maskinsimulering och tillslut generering av NC-Kod.

Vill du och ditt företag få en anpassad presentation av våra produkter så vänlige kontakta oss via knappen LÄS MER

Läs mer

SupplyPoint Varuautomater

SupplPoint: Vi erbjuder SupplyPoint, en av de mest flexibla varuautomaterna som finns. Varuautomater/Lagerautomater är utvecklade för att effektivisera lagerhanteringen av små och medelstora varor. I takt med att kunders behov förändras kan SupplyPoint tack vare sin flexibla uppbyggnad anpassas för att få optimal funktion. I vår leverans ingår lagerautomaten med komplett system och anpassad i olika utföranden, utefter de behov er verksamhet har. Våra lagerautomater används i många olika verksamheter så som verkstad, sjukhus, elektronik och reservdelar.

 

Läs mer

Vart är vi på väg?

Ja vart är vi på väg och är vi på väg åt samma håll?

Läs mer

SUPPLYPOINT Lagerautomater

Lagerautomat för effektivisering och säkerhet

Vi erbjuder SupplyPoint, en av de mest flexibla varuautomaterna som finns. Varuautomater/Lagerautomater är utvecklade för att effektivisera lagerhanteringen av små och medelstora varor. I takt med att kunders behov förändras kan SupplyPoint tack vare sin flexibla uppbyggnad anpassas för att få optimal funktion. I vår leverans ingår lagerautomaten med komplett system och anpassad i olika utföranden, utefter de behov er verksamhet har. Våra lagerautomater används i många olika verksamheter så som verkstad, sjukhus, elektronik och reservdelar. Varuautomater/lagerautomater är någonting som både användare, lagerpersonal, inköpare och ekonomichef tjänar på.

Med lagerautomater minskar risken för felutplock, mindre svinn, gör hanteringen säkrare och gör påfyllning av produkt enklare. Inköparen får bättre underlag för beställning, mer exakta förbrukningsrapporter samt effektivare inköp. Allt som allt bidrar lagerautomater till ökad produktivitet, bättre lagerunderhållning och bättre lönsamhet.

Läs mer om de olika modellerna från SupplyPoint vi erbjuder, för att se vilken som passar er verksamhet bäst.

Läs mer

Kontakta oss!

Kontakta oss